Marketing

AI và Content Marketing: Một mối tình đầy hứa hẹn

Mặc dù có những lo ngại đáng kể rằng trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế sức lao động của con người, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng đến năm 2030, AI sẽ thúc đẩy GDP toàn cầu thêm 14% so với giá trị hiện tại và sẽ có nhiều trợ lý AI được...
Đọc thêm